Project VOICE: The cartoon

Binnen het project Voice is een onderdeel van de Intellectuele output 1 het maken van een cartoon over het onderwerp cyberpesten om het bewustzijn van het probleem te vergroten. Dankzij de creativiteit en ideeën van kinderen hebben onze partners die verantwoordelijk zijn voor dit deel van het project een cartoon bedacht. In de komende maanden […]

Vrouwenrechten in Afghanistan

De Taliban zijn weer aan de macht gekomen en het is opnieuw de realiteit voor Afghaanse vrouwen en meisjes om met hen om te gaan. Afghaanse vrouwen bevinden zich in de onhoudbare positie om hulp te zoeken bij de ‘internationale gemeenschap’. Maar deze landen, waaronder de leider van de Verenigde Staten, likken hun wonden na […]

ViOne in gesprek over het project: “Growing European Microenterprises (GEM)”

Het consortium Growing European Micro-enterprises (GEM) omvat micro-ondernemingen die de primaire doelgroep vertegenwoordigen, een onderwijscentrum, een NGO en een centrum voor tertiair onderwijs. Ons consortium bestaat uit zes partners uit vijf landen uit verschillende regio’s (ES, UK, NL, IE en AU). Wij vertegenwoordigen een mix van publieke en private organisaties, profit en non-profit organisaties en ervaren […]

Ontdek de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om ondernemer te worden!

#WEGET! ( Women Entrepreneurs Generating Enhancing training! ) Denk je erover om een eigen bedrijf te starten? We zijn blij dat Intellectual Output Nummer 1 online voor jullie allemaal , huidige en toekomstige ondernemers gepubliceerd is. Via deze GRATIS beoordelingstool kun je ontdekken welke vaardigheden en competenties nodig zijn om aan deze reis te beginnen. […]