Project Details


EcoDigi


Door de COVID-19-pandemie is de noodzaak ontstaan om het onderwijssysteem te digitaliseren. Formeel en niet-formeel onderwijs wordt steeds digitaler. In de sector volwasseneneducatie heeft dit het positieve effect gehad dat het de inclusie bevordert, aangezien leren op afstand de deelname mogelijk maakt van volwassenen die anders om verschillende redenen zouden worden uitgesloten. Aan de andere kant heeft de digitalisering van het onderwijssysteem niet veel aandacht besteed aan milieudoelen en duurzaamheid, of aan inclusie en diversiteit; het vindt voornamelijk plaats via platforms met een hoge CO2-uitstoot en veel platforms en digitale tools zijn niet aangepast voor leerlingen met speciale behoeften. Het project is bedoeld om volwasseneneducatie en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het toepassen van milieuvriendelijkere werkwijzen en bij het aanpassen van hun leeraanbod aan leerlingen met speciale behoeften.

Doelen

 • Vergroot het milieubewustzijn en de veerkracht van volwasseneneducatie in de partnerlanden en breder door hen te voorzien van effectieve tools en materialen om duurzaamheid in hun praktijken te ondersteunen;
 • De inclusie bevorderen en de leerresultaten van leerlingen met een handicap en moeilijkheden verbeteren door opvoeders in staat te stellen op maat gemaakte leermogelijkheden te bieden, aangepast aan hun behoeften;
 • Creëer een pool van bekwame trainers en middelen die de capaciteitsopbouw van opvoeders voor volwassenen kunnen ondersteunen
 • Bewustwording creëren over het belang van ecologische duurzaamheid en sociale inclusie in volwassenen educatiepraktijken, en de manieren waarop iedereen kan bijdragen aan deze grote doelen door kleine stappen te zetten;
 • Faciliteren van verbindingen en uitwisseling van goede praktijken tussen de partnerlanden, deelnemende organisaties en belanghebbenden met betrekking tot de thema’s die door het project worden behandeld.

Methoden, Technieken, Hulpmiddelen

 • Ontwikkeling van een zelfevaluatietool

Er zal een zelfbeoordelingstool worden ontwikkeld en getest, met als doel te meten in hoeverre de praktijken van opvoeders en instellingen voor volwassenen groen en toegankelijk zijn.

 • Ontwikkeling van een rapport met goede praktijken

Er zal een rapport worden opgesteld met de resultaten van de zelfevaluatie en een overzicht van opkomende goede praktijken en gebieden die moeten worden aangepakt

 • Ontwikkeling van een online platform

Er zal een doorzoekbaar online platform worden gecreëerd als hulpmiddel voor docenten om hun werkwijzen te verbeteren;

 • Ontwikkeling van gemeenschappelijke richtlijnen

Er zullen gemeenschappelijke richtlijnen worden ontwikkeld voor opvoeders om groen en toegankelijk te worden;

 • Ontwikkeling van een pool van ervaren trainers

In elk land wordt een pool van bekwame trainers (mastertrainers) gecreëerd, die docenten voor volwassenen kunnen ondersteunen en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen

 • Ontwikkeling van  webinars

Er worden 6 trainingswebinars gehouden van min. 60 volwasseneneducatie en andere geïnteresseerde belanghebbenden (min. 120 in totaal), in overeenstemming met de ontwikkelde methodologie, over hoe ze de gecreëerde bronnen kunnen gebruiken en hoe ze milieuvriendelijker en inclusiever kunnen worden in hun praktijken;

Programma: Erasmus+
Actie: KA2 Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede werkwijzen

Type actie: Strategisch Partner – Algemene Educatie
VIOne Consultancy’s rol: Partner

Overzicht
De algemene doelstelling van dit project is om de digitale transformatie van de volwasseneneducatiesector duurzaam en inclusief te maken voor het milieu, door volwasseneneducatie en instellingen te ondersteunen bij het beoordelen, opbouwen en veranderen van hun praktijken, waar nodig.

Partnership

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK(Coordinator) – Polen

ViOne Consultancy – Nederland

SOLUCIONES TECNOPROFESIONALES CONSULTING – Spanje

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej – Polen

VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI – Litouwen

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS – Italie

Locatie

EU

Duur

2 jaar

Status

Lopend

The content of this document represents the views of the author onlyand is his/her responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or anyother body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Need a partner for your project? Let’s work smarter together!

CONTACT US