SWITCH ON

Project Details


SWITCH ON is een uitgebreid educatief programma dat inspeelt op de problemen van sociale en professionele uitsluiting onder Europeanen van 55 jaar en ouder op de moderne arbeidsmarkt. De uitsluiting is het gevolg van het langdurige isolement als gevolg van een pandemie en veroorzaakt moeilijkheden om zich aan te passen aan de eisen van de moderne markt op basis van nieuwe technologieën, evenals het staken van investeringen in de persoonlijke ontwikkeling van werknemers, een gevoel van hopeloosheid, verminderde betrokkenheid en motivatie om te veranderen. Zoals te zien is op oshwiki.eu, waren gebrek aan sociale relaties, geïsoleerd zijn in uw werkomgeving en verschillen in communicatie in teams van meerdere generaties de factoren die tijdens de COVID-19-pandemie werden genoemd als de grootste ontbering bij werken op afstand.

Goals

Het belangrijkste doel van het partnerschap is om het professionele potentieel van coaches, HR-specialisten en opvoeders te vergroten door te werken binnen het uitgebreide educatieve programma, dat het voor 55-plussers mogelijk maakt om nieuwe manieren te leren om betrokkenheid, zowel sociaal als professioneel, te stimuleren en te vergroten door middel van focus over interne motivatiebronnen en positieve communicatie in teams van meerdere generaties.

We streven ook naar:

  • Creëer paden die het kwalificatieniveau verhogen, de toegang verbeteren en meer mensen aanmoedigen om deel te nemen aan trainingen voor volwassenen;
  • Verhogen van het kwalificatieniveau van opvoeders en andere didactici in het volwassenenonderwijs;
  • Het Erasmus+-programma promoten onder alle burgers en generaties

Methods, Techniques, Tools

Fase I – ACTIE – omvat E-CURSUSBOEK  voor coaches en medewerkers van de HR-afdeling, leiders/managers, inclusief originele diagnostische hulpmiddelen.

Eerste originele tool – Evaluatie van de communicatiestijl van het team – de tool geeft inzicht in: stijl van communicatie, niveau van empathie en flexibiliteit van deelnemers aan educatieve programma’s. Door de gegevens te correleren met de zelfevaluatie van de werknemer, moet de opleider/coach waardevolle informatie ontvangen over cruciale teambehoeften, voordat hij aan de eerste fase van het educatieve programma begint.

2e originele tool – zelfevaluatie van deelnemers

E – CURSUSBOEK is een compendium van kennis, inclusief drie modules:

MODULE A. GIDS VOOR HET WERK VAN DE COACH over communicatie en management van meerdere generaties – omgaan met verschillende culturele gewoonten, verschillende onderhandelings- en communicatietechnieken, relaties, procedures en stressmanagementmethoden in verschillende generaties.

MODULE B. 30 SCRIPTS VOOR KLASSEN: inclusief innovatieve methode en instrumenten die worden gebruikt in niet-formeel onderwijs voor persoonlijke ontwikkeling en sociale inclusie van 55-plussers, gebaseerd op de ontwikkelde best practices en nieuwe operaties die tot nu toe niet door werkgevers zijn ondernomen. De scripts moeten de volgende velden bevatten:

– 1 . positieve communicatie

– 2. probleemoplossing

– 3. stressmanagement

– 4. goede gewoonten – werken aan verandering

– 5. pro-activiteit – neem het heft in eigen handen

MODULE C. CASE STUDY – voorbeelden van goede praktijken op het gebied van leeftijdsmanagement binnen organisaties / waarom is het de moeite waard om met diversiteit om te gaan? / redenen om diversiteitsmanagement in het bedrijf in te voeren / beperkingen voor het invoeren van diversiteitsmanagement / welke oplossingen zijn de moeite waard om in uw eigen organisatie te implementeren?

FASE 2: Inclusie

– E – SPELRUIMTE –

Deze module is gebaseerd op het bouwen van een gratis platform waarmee individuele spellen en quizzen kunnen worden gemaakt door de teams die deelnemen aan het educatieve programma SWITCH ON, om positieve rivaliteit mogelijk te maken.

Programma: Erasmus+
Actie: KA2 Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede werkwijzen
Type actie: Strategisch Partner – Algemene Educatie
VIOne Consultancy’s rol: Partner

Overzicht

‘SWITCH ON’ – uitgebreid educatief programma ter ondersteuning van 55-plussers, die worden bedreigd door sociale en professionele uitsluiting als gevolg van langdurig werken op afstand tijdens de lockdown.

 

 

Locatie

EU

Duur

2 jaar

Status

Lopend

 

SAMENWERKING MET:

  • SPREAD YOUR WINGS – POLAND
  • INDEPCIE – SPAIN
  • AKADIMOS, LIFELONG LEARNING CENTRE – GREECE

The content of this document represents the views of the author onlyand is his/her responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or anyother body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Need a partner for your project? Let’s work smarter together!

CONTACT US