Women Entrepreneurs - Generating Enhanced Training: Opening New Perspectives


Doelen

We willen een veel meer ondersteunende omgeving te creëren waarin de begunstigden kunnen gedijen en groeien. Wij streven ernaar bestaande obstakels wegnemen en de cultuur van vrouwelijk ondernemerschap in de EU radicaal veranderen.We willen meer vrouwen aanmoedigen om een eigen bedrijven te startenbestaande vrouwelijke bedrijven verbeteren en opschalen en te versterken en stimuleren van kleine en middelgrote vrouwelijke bedrijven en ondernemingen. We willen bewustzijn vergroten en de waardering vergroten van de noodzaak (en de voortvloeiende voordelen) van levenslang leren voor vrouwelijke ondernemers.

Methoden, Technieken, Tools

Tijdens dit project zullen we ons richten op benadrukken van niet-traditionele educatie, bedrijfscultuur en leren door innovatieve tools en opleidingsmateriaal, verschaffen en beoordelen van transversale vaardighedenvoorzien in een zelfbeoordelingstool van competenties voor jonge vrouwelijke ondernemers, verwerven en verbeteren van soft skills van vrouwen (met name gerelateerd aan creativiteit, overtuiging en innovatie) digitale en ICT vaardigheden, ondernemersvaardigheden en bedrijfscompetenties. We blijven omgaan met een vaardigheidsmismatch, digitalisering, internationalisering en verandermanagement. We verschaffen van versterkte netwerken, begeleiding en mentorschap tijdens vrouwelijk ondernemerschap en ons focus is ook aan het versterken van kennis en vaardigheden van volwassen onderwijzers met betrekking tot digitaal lesgeven/ leren om volwassen vrouwen te betrekken bij levenslang onderwijs.We creëren van een open educatief informatiecentrum met alle producten (e-Kits, e-library, e-workshops, e-portal, e-gallery, webinar, etc.) die binnen het project moeten worden ontwikkeld. We streven ernaar om de uitvoeren van multinationale bewustmakingscampanges.

Programma: Erasmus+
Actie: KA2 Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede werkwijzen
Type actie: Volwassenen educatie
VIOne Consultancy’s rol: Coördinator

Overzicht
Ons project WE GET! Heeft als doel om potentie van vrouwelijke ondernemers te ontketenen, de oprichting van nieuwe bedrijven door vrouwen te vergemakkelijken, vrouwelijke ondernemers bekrachtigen, ondersteunen en promoten van cultuur en gemeenschappen die met vrouwen werken door middel van innovatieve educatie, verbeterd netwerken, begeleiding en mentorschap, dat op EU level zal worden uitgebreid dankzij de transnationale focus van het project.

De doelstellingen voor dit project zijn te vinden op onze projectwebsite via deze link. De definitieve resultaten zullen beschikbaar zijn na de einddatum van het project.

Locatie

Dit project wordt in de hele Europese Unie gehouden.

Looptijd

24 maanden

Status

Lopend

Ontdek WE GET (Gebarentaal)

The content of this document represents the views of the author onlyand is his/her responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or anyother body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Een partner nodig voor uw project? Let’s work smarter together! 

Contact ons