Project Details


Tools4Teaching in Digital Education Settings


Doelen

 • Ontwerprichtlijnen voor het beter opzetten van een effectieve groepsdynamiek iп опliпе leeromgeving
 • Het ontwikkelen van een bronnenbibliotheek met nuttige bronnen om effectieve groepsinteractie te behouden in een leeromgeving

Methoden, technieken, hulpmiddelen

 • De 6 modules zullen algemene methodologische richtlijnen geven aan opvoeders voor volwassenen om effectiever te zijn door groepsdynamiek op te bouwen en in stand te houden via een online leeromgeving:
  -welke digitale tools en software kunnen gebruiken
  -welk gedrag aan te nemen?
  – Geschikte digitale tools en software voor het onderhouden van effectieve online interactie
  – hoe u leerlingen kunt betrekken bij online activiteiten in kleine groepen
  -hoe artistieke oefeningen te gebruiken om creativiteit te stimuleren, enz.
  -specificaties van de online leeromgeving in vergelijking met fysieke instellingen en blended learning
 • De gecreëerde bronnenbibliotheek zal dienen als een database met extra bronnen over het onderwerp en zal projectdoelgroepen helpen hun kennis te verrijken hoe ze effectieve groepsactiviteiten kunnen verbeteren in eviroпmeпt. Op deze manier hebben opvoeders een breder beeld van de beschikbare Europese praktijken en instrumenten en kunnen ze deze gebruiken als een referentie-instrument in hun dagelijkse praktijk.

Programma: Erasmus+
Actie: KA2 Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede werkwijzen
Type actie: Strategisch Partner – Algemene Educatie
VIOne Consultancy’s rol: Partner

Overzicht

T4T is een project dat zich richt op het versterken van de capaciteit van opvoeders voor volwassenen en het opleiden van professionals om effectiever te werken in online leeromgevingen en om te zorgen voor een betere betrokkenheid en betrokkenheid van hun leerlingen.

Locatie

EU

Duur

2 jaar

Status

Lopend

The content of this document represents the views of the author onlyand is his/her responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or anyother body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Partner nodig voor jouw project? Let’s work smarter together!