Project Details


Doelen

We willen de kennis en bewustzijn over cyberpesten vergroten door doelgroepen voor te lichten over hun rechten, de preventie vergroten door middel van educatie en conflict management trainingen, ondersteunen geven en verrijken van de scope van experts, trainers, leerkrachten en de kwalificaties, kennis en competenties van ouders voor een effectieve ondersteuning van de doelgroepen en actieve samenwerking tussen alle deelnemers te versterken.

Methoden, Technieken, Tools

Kennis uitbreiden, het probleem identificeren, psychologische hulp, instrumenten voor wettelijke bescherming, cyberethiek en juridisch apect van cybercriminaliteit. We helpen ons stakeholders met de ontwikkelen van een dieper begrip van cyberpesten voorbij de basisconcepten (op nationaal niveau), met aandacht voor de psychologische aspecten, kennis van kinderen en perspectieven (door middel van interviews), consequenties en preventieve maatregelen tegen cyberpesten. Omgaan met cyberpesten en aanzetten tot haat waarbij zowel jongens als meisjes bij betrokken zijn van basisscholen, slachtoffers aanmoedigen om incidenten te melden en het gedrag van daders te begrijpen. We helpen met verstrekken van juridische stappen, tips en instrumenten voor doelgroepen om jongeren te helpen om te gaan met cyberpesten. En ook het verbeteren van samenwerkend leren, kritisch denken, sociale en communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke en interculturele competenties. Ons methoden bevatten van ontwikkelen en aanbieden van online trainingsmateriaal en -bronnen, nieuw online onderwijs, e-workshops, nieuw ontwikkeld materiaal zoals vragenlijsten, handboeken, folders, brochures, enzovoort; vergaderingen, discussies, debatten, groepswerken, conferenties en evenementen organiseren met leraren, trainers, opvoeders, experts, activiteiten om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen (het maken van cartoons, boeken …), enzovoort en experimenteren met participatieve tools en methodologieën die de mediaproductie en participatieve woordenopname verbeteren voor een nieuwe relatie met de media en technologieën en voor nieuwe samenwerkingsverbanden. We maken ook een handboek voor leerkrachten opstellen en richtlijnen die Europese belanghebbenden kunnen begeleiden bij het stimuleren van de actieve deelname van mensen aan onderwijs en kinderopvang. We organiseren ook interne face-to-face meetings om te brainstormen en ideeën en kennis uit te wisselen en aanbieden hulpmiddelen, ontworpen om discussie en participatie te activeren en educatieve ervaringen te bevorderen. We verstrekken het informatie regelmatig aan doelgroepen en bij de goedkeuring en evaluatie van de ontwikkelde materialen en willen de bekendheid vergroten en kennis verspreiden via sociale mediakanalen, websites, circulaire nieuwsbrieven, mediapublicaties, blogartikelen, platforms zoals NGO-portal en EPALE, enzovoort.

Programma: Erasmus+
Actie: KA2 Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede werkwijzen
Type actie: Strategisch Partner – Algemene Educatie
VIOne Consultancy’s rol: Partner

Overzicht
Ons project VOICE heeft als doel om kennis te verschaffen, het bewustzijn te vergroten van cyberpesten en preventie ervan door middel van educatieve activiteiten, nauwe samenwerking tussen kinderen, ouders en leerkrachten en internationale ervaring.

De doelstellingen voor dit project zijn te vinden op onze projectwebsite via deze link. De definitieve resultaten zullen beschikbaar zijn na de einddatum van het project.

Locatie

EU

Duur

3 jaar

Status

Lopend

The content of this document represents the views of the author onlyand is his/her responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or anyother body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Partner nodig voor jouw project? Let’s work smarter together!