2021 Wrapped

Er is weer een jaar voorbij. We zijn enorm dankbaar dat we onze inspanningen kunnen voortzetten om de wereld van vrouwelijk ondernemerschap te verbeteren en onderwijs te geven over het onderwerp cyberpesten in kleuterscholen, maar ook om ons portfolio en netwerk te kunnen verbreden. We zijn erg enthousiast om te zien wat het jaar 2022 zal brengen, maar voor nu delen we een samenvatting van onze prestaties en een sneak preview van onze toekomstige ambities.

Succesvolle afronding van ViOne’s eerste stage uitwisselingsprogramma

In september mochten we drie ambitieuze starters in Nederland verwelkomen. Ze deelden met ons hun ambitie over wat ze willen bereiken tijdens hun 90 dagen in Nederland tijdens dit uitwisselingsprogramma. Wat ze aan het begin van hun reis met ons hebben gedeeld, kun je hier zien. Nu kunnen we zeggen dat dit uitwisselingsprogramma met succes […]

LET HER IN – Vereiniging

ViOne is ook lid van de LET HER IN club! De club gaat een bijeenkomst organiseren in Sofia, Bulgarije op 25 en 26 januari 2022. Het doel van de bijeenkomst in Sofia is dat deelnemers een conceptnota presenteren voor een toekomstig projectidee. Door deze meeting dragen de partners niet alleen bij aan een van de […]

ViOne, een lid van LET HER IN!

LET HER IN is een internationaal netwerk bestaande uit publieke en private organisaties, elk met hun specifieke expertise en ervaring, klaar om hun kennis, vaardigheden en waarden te delen en samen te werken met organisaties die investeren in menselijk kapitaal om de obstakels die vrouwen tegenkomen in hun gelijke te elimineren onderwijs, arbeidsparticipatie, politieke, sociale […]