Project VOICE: The cartoon

Binnen het project Voice is een onderdeel van de Intellectuele output 1 het maken van een cartoon over het onderwerp cyberpesten om het bewustzijn van het probleem te vergroten. Dankzij de creativiteit en ideeën van kinderen hebben onze partners die verantwoordelijk zijn voor dit deel van het project een cartoon bedacht. In de komende maanden […]