Werelddag voor Waardig Werk – 7 oktober

Dit jaar was het vieren van de Werelddag voor Waardig Werk (WDDW) op 7 oktober relevanter dan ooit.

Een van de doelen was om een signaal af te geven aan de Europese werknemers dat we hun verwachtingen kunnen waarmaken door de juiste lessen te trekken uit de COVID-19-crisis, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Jacob Lawrence (African-American, 1917-2000)
African Gold Miners (1946)
Gouache on paper, 67.9 x 54.8 cm.
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC

De pandemie van Covid-19 heeft de bestaande tekortkomingen in onze samenlevingen verergerd als het gaat om fatsoenlijk werk, loon en inkomen. Het heeft de rampzalige neveneffecten van ongereguleerde globalisering aan het licht gebracht, zoals het gebrek aan en ongelijke toegang tot essentiële gezondheidsproducten in veel regio’s van de wereld, met dramatische gevolgen voor de gezondheidszorg voor de armen en voor degenen zonder adequate sociale vangnetten . Nogmaals, bepaalde mensen – die al tot de meest kwetsbaren behoorden – zijn onevenredig zwaar getroffen: jongeren in onzekere banen, vrouwen die oververtegenwoordigd zijn in de zwaarst getroffen sectoren of thuisblijven om thuis te studeren en voor familieleden te zorgen, zelfstandigen of platformwerkers, laagbetaalde werknemers, migranten en zwartwerk.

Op deze Werelddag voor Waardig Werk staat de Arbeidersgroep verenigd in solidariteit om te strijden voor de waardigheid van alle werknemers en de sociaal kwetsbaren. We sluiten ons aan bij de ITUC en de ETUC in de oproep voor een nieuw sociaal contract voor herstel en veerkracht om de effecten van de COVID-19-crisis op een duurzame manier tegen te gaan door eindelijk in te spelen op de behoeften van de mensen.

De crisis heeft aangetoond dat de vanuit sociaal oogpunt meest nuttige banen, de banen die de burgers in staat hebben gesteld te leven en te worden verzorgd tijdens deze gezondheidscrisis, of het nu gaat om gezondheidszorg, voedseldistributie of schoonmaak, het minst goed worden betaald en worden meestal bezet door vrouwen. Zij zijn de eerste waar we aan denken als we fatsoenlijke salarissen en eerlijke arbeidsvoorwaarden eisen.

Voor een echte vernieuwing van het Europese project zijn sterke sociale investeringen nodig om het economisch beleid te voltooien, waarbij de nadruk ligt op het behoud en het scheppen van hoogwaardige banen, een eerlijke beloning en het beëindigen van onzeker werk.

Lees hier het volledige artikel.