Project Details


COGNITIVE AND TECHNOLOGY BASED APPROACHES FOR ADULTS WITH DYSCALCULIA (DYSCOTECH)


 

Doelen

  • VOLWASSENENONDERWIJS INFORMEREN OVER LOPEND ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN “DYSCALCULIE BIJ VOLWASSENEN”
  • BEGELEIDINGSACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OM DYSCALCULIE TE REALISEREN BIJ VOLWASSEN LEERLINGEN, WAAR ZE BASISCOMPETENTIES AANLEIDEN (LETTER- EN REKENSCHAP)
  • HET OVERDRAGEN VAN COGNITIEVE (GEHEUGEN, PERCEPTIE, AANDACHT, COÖRDINATIE, REDENEREN) ACTIVITEITEN DIE VOLWASSENEN MET DYSCALCULIE KUNNEN HELPEN NAAR VOLWASSENENEDUCATOREN
  • OVERDRAGEN VAN TECHNOLOGISCHE (GAMIFICATIE, MULTI-SENSORISCHE) ACTIVITEITEN DIE VOLWASSENEN MET DYSCALCULIE KUNNEN HELPEN NAAR VOLWASSENENEDUCATOREN
  • VOLWASSENENONDERWIJS HELPEN EEN ONDERWIJSMODULE TE MAKEN GEMENGD MET COGNITIEVE EN TECHNOLOGISCHE BENADERINGEN VOOR VOLWASSENEN MET DYSCALCULIE

Methoden, Technieken, Hulpmiddelen

  • Voorbereidende DYS NAAR JA

Gezamenlijk opgestelde checklists voor projectmanagement, communicatie, monitoring en evaluatie;
Public relations-activiteiten van het project (aankondiging van het project, openen van de website / sociale media-accounts, zichtbaarheid en promotieactiviteiten)
Selectie van docenten volwasseneneducatie, die de doelgroep van het project vormen, volgens de vastgestelde deelnemerscriteria.

  • Dyscalculie bij volwassenen voor nieuwkomers

Maak een detectie- en bewustmakingsgids voor docenten in het volwassenenonderwijs
Volwassenenopleiders informeren over lopend onderzoek op het gebied van “dyscalculie bij volwassenen”
Begeleidingsactiviteiten voor docenten volwassenenonderwijs om dyscalculie bij lerende volwassenen te realiseren, waarbij zij basiscompetenties (letter- en rekenvaardigheid) aanleren.

  • Cogito Ergo “SUM” DASDYS: Digitale Hulp voor Volwassenen met Dyscalculie

Binnenkort beschikbaar!

  • Een kopje unieke melange

Binnenkort beschikbaar!

Programma: Erasmus+
Actie: KA2 Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede werkwijzen

Type actie: Strategisch Partner – Volwassenenonderwijs
VIOne Consultancy’s rol: Partner

Overzicht
Ons project is gericht op het verbeteren van het vermogen van docenten volwasseneneducatie die in instellingen en organisaties werken om lerende volwassenen met dyscalculie te identificeren en cognitieve en technologische oplossingen aan te bieden.

Partnership

Gazi University – Turkije

ViOne Consultancy – Nederland

Crossing Borders

COFAC

Locatie

EU

Duur

2 jaar

Status

Lopend

The content of this document represents the views of the author onlyand is his/her responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or anyother body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Need a partner for your project? Let’s work smarter together!

CONTACT US