Project Details


StressOut


Doelen

  • Het probleem van werkgerelateerde stress en burn-out is verbonden met een ingewikkelde verzameling redenen en gevolgen. Daarom zal het StressOut-project een holistische benadering toepassen door een uitgebreide digitale training te bouwen.
  • Het partnerschap zal dat faciliteren door een moderne oplossing te bieden via het belangrijkste resultaat van het project, namelijk de StressOut mobiele applicatie: een gratis, gemakkelijk toegankelijke platform onafhankelijke tool in de “zak” van potentieel elke persoon, waardoor een enorme kans op outreach en invloed.
  • Ten slotte heeft het project tot doel het bewustzijn over het probleem van werkgerelateerde stress en burn-out te vergroten, via het speciale rapport met beleidsaanbevelingen, onderzoeksactiviteiten en bewustmakingsevenementen, en zo zowel individuen als de samenleving te inspireren “om samen te werken om volwassenen te motiveren en in staat te stellen van alle leeftijden om de levensvaardigheden en sleutelcompetenties te leren die nodig zijn om veerkrachtig en aanpasbaar te zijn in het licht van verandering en onzekerheid”.
  • Dit project zal inderdaad “een doelgericht gebruik van digitale technologieën” zijn bij het opleiden van individuen en het beïnvloeden van de samenleving, door “de ontwikkeling van een flexibel leeraanbod dat is aangepast aan de leerbehoeften van volwassenen“.
  • Het programma ondersteunt de ontwikkeling van digitale vaardigheden en competenties van de hele bevolking door middel van passende programma’s en initiatieven, zoals het trainingsaanbod van StressOut.

Methoden, Technieken, Hulpmiddelen

  • Ontwikkeling van de StressOut-training

Breng een aantal zeer specifieke vaardigheden en competenties over op de eindgebruikers, via effectieve technieken voor stressbeheersing, zoals neurographica, mindfulness, emotionele intelligentie, voeding, meditatie, balans tussen werk en privéleven enerzijds, maar ook een aantal waardevolle vaardigheden die even belangrijk zijn voor zowel persoonlijke als professioneel niveau, zoals probleemoplossing, tijdbeheer, motivatie, effectieve communicatie en samenwerking, die allemaal worden erkend als sleutelcompetenties voor levenslang leren en onderdeel zijn geworden van relevante grote EU-kaders zoals DigComp.

  • Ontwikkeling van de StressOut mobiele applicatie

De StressOut-training vormt de kern van de mobiele app en biedt boeiende educatie via videotutorials, handleidingen en sjablonen. Verder zal de app ook extra digitale inhoud, functies en tools bevatten, waaronder professionele counseling via een reeks podcasts, een stressbeoordelingstool, een EHBO-kit met suggesties voor stressmanagement, een stressdagboek om de individuele voortgang bij te houden en persoonlijke training in te stellen. doelen en aanvullende bronnen, onder andere. De mobiele applicatie zal een Stress Assessment Tool en StressOut First Aid Kit bevatten.

Programma: Erasmus+
Actie: KA2 Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede werkwijzen

Type actie: Strategisch Partner – Algemene Educatie
VIOne Consultancy’s rol: Partner

Overzicht
Het StressOut-project zal een probleem aanpakken dat niet alleen voorkomt in de deelnemende partnerlanden, maar ook blijkt uit de voorlopige behoeftenanalyse – een veelvoorkomend probleem voor de hele EU en samenlevingen overal in het algemeen. Het belangrijkste doel van het project is om individuen in staat te stellen te leren hoe ze werkgerelateerde stress en burn-out kunnen herkennen, beheersen en voorkomen, door middel van een innovatieve digitale training en tools.

Partnership

Business Innovation Center Innobridge (Coordinator) – Bulgarije

ViOne Consultancy – Nederland

COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L. – Spanje

Udruga roditelja ‘ Korak po korak ‘ – Kroatië

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd -Cyprus

E-business Academy – Bulgarije

Locatie

EU

Duur

2 jaar

Status

Lopend

The content of this document represents the views of the author onlyand is his/her responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or anyother body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Need a partner for your project? Let’s work smarter together!

CONTACT US