Op deze pagina willen we u meer laten zien hoe onze projecten zich ontwikkelen, wat we doen en enkele leerresultaten aan u presenteren.

Deze pagina is gewijd aan het project VOICE: “VOICE – Cooperation to Combat Cyber-pullying and Hate Speech” in (Pre-) Primary Schools-project, dat op Europees niveau wordt uitgevoerd door VSI Edukaciniai Projektai (Litouwen), Societa Cooperativa Sociale Zaffiria ( Italië), Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Roemenië), Norsensus Mediaforum (Noorwegen, en VI One Consultancy (Nederland).

Het project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie via het Erasmus + -programma en het nationale agentschap van het programma in Litouwen – Onderwijs Uitwisselingen ondersteuning stichting.

In de periode 2020-2022 gericht het VOICE-team zijn werk op het bereiken van de volgende projectdoelstellingen:
• Manieren van samenwerking creëren voor dialoog tussen, ouders en intentie van gevaarlijke situaties online kunnen beginnen met het activeren van de effecten en externe effecten;
• Luisteren naar het standpunt van kinderen en hen als EU-burgers in stellen staat te debatteren en na te denken over de projectonderwerpen;
• Experimenteren met participatieve tools en methodologieën die de mediaproductie en participatief woordgebruik verbeteren voor een nieuwe relatie met de media en technologieën en voor nieuwe allianties;
• Opstellen van richtlijnen en methodologieën die Europese begeleiden bij het activeren van actieve deelname van mensen aan onderwijs- en kinderopvangbeleid;

Meer weten over dit project? Ga naar de projectwebsite: https://www.erasmusvoice.eu

Intellectual Output 1: Documentary
Intellectual Output 2: Cartoon
Intellectual Output 3: Interactive activity notebook (App)
Intellectual Output 4: Toolkit for teachers

Intellectual Output 1: Documentary

Intellectual Output 2: Cartoon

VOICE APP! 

‘My Kind Voice’ is de naam van de applicatie die het partnerschap heeft gemaakt. De verscheidenheid aan activiteiten en spelletjes die de app biedt, moet #thuis en #op #school worden uitgevoerd en met elkaar worden geïntegreerd, om het gevoel te geven van een echt pad van co-educatie.

Om effectief tegen te gaan en #haat #spraak en cyberpesten vanaf de basisschool effectief tegen te gaan en te #verminderen, is een sterke alliantie tussen ouders en leerkrachten nodig.

De app bevat 16 activiteiten geschreven door de partners. De activiteiten zijn ontworpen en gecodeerd om te worden gerealiseerd met #digitale #support in orde

om #positief en #constructief #gebruik van #technologie te promoten. De activiteiten zijn aantrekkelijk en speels en stimuleren creativiteit en kritisch denken. Het is geen oefenboek of huiswerk in de traditionele zin, maar spelletjes en activiteiten die leuk zijn om uit te voeren.

De activiteiten zijn bedoeld om de leerkracht te ondersteunen en

gezinnen in het bestrijden van cyberpesten en haatzaaiende uitlatingen en zijn aangepast aan contexten, zelfs met minder beschikbare technologie, aangepast aan de belangrijkste soorten mobiele telefoons en tablets.

Heeft je telefoon een ‘#AppStore’ – Download My Kind Voice via de volgende link: https://apps.apple.com/us/app/my-kind-voice/id1634628055

Heeft je telefoon een ‘#GoogleStore’ – Download My Kind Voice via de volgende link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CentroZaffiria.VOICE

Toolkit voor docenten

Deze toolkit dient als een handboek voor leerkrachten die een co-educatieve relatie willen opzetten met hun families van de kinderen in de klas: het bevat methodologische notities, werkideeën, ook concrete en duurzame activiteiten, evenals materialen om te downloaden naar betekenisvolle leerervaringen mogelijk maken.

De toolkit is een fundamenteel hulpmiddel om de leraar te begeleiden: het maakt het mogelijk om de #methodologie te delen, om #richtlijnen te delen voor de #betrokkenheid van #families, om #alle tools/outputs van het project uit te leggen, hoe ze te gebruiken en hoe pas ze aan de eigen context aan De toolkit bevat dan ook een deel reflectie op de algemene aspecten van het project:

📌Cyberpesten en haatzaaien op basisscholen.

📌Co-educatie als noodzakelijk instrument voor effectief contrast; de rol van ouders en leerkrachten

📌Het belang van media-educatie bij het bestrijden van deze verschijnselen.

📌Richtlijnen voor ouders

📌Richtlijnen voor instellingen om soortgelijke projecten te promoten

Een tweede deel van de toolkit legt alle tools uit (documentaire, cartoon en interactief notitieboekje) en begeleidt het gebruik ervan in verschillende contexten: op school en thuis.

Download de toolkit via de volgende link:

https://vioneconsult.nl/wp-content/uploads/2022/12/VOICE-toolkit-_-Dutch-PDF.pdf