Project Details


FilmHub (IGIFU)


Digitale vaardigheden worden in verband gebracht met een reeks voordelen, zowel voor individuen als voor de economie in het algemeen. Deze omvatten ook verbeterde werkgelegenheidsvooruitzichten en financiële mogelijkheden voor opvoeders voor volwassenen. Digitale competentie bleek voor de eerste keer in het nieuwe kader van sleutelcompetenties voor een leven lang leren (EU, Aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren, 2006 & 2018), als een transversale vaardigheid voor het leven, en weerspiegelt een begrip van de digitale kennis dat verder gaat dan de strikte technische en procedurele begrippen die kenmerkend zijn voor eerdere Europese benaderingen. Het DigComp-framework is een fundamenteel hulpmiddel dat door de Europese Unie is ontwikkeld om de uitdaging van de digitale transformatie op elk gebied van ons leven aan te gaan. Het biedt een beschrijving van de competenties die vandaag nodig zijn om digitale technologieën op een zelfverzekerde, kritische, collaboratieve en creatieve manier te gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten en het bereiken van doelen met betrekking tot werk, leren, vrije tijd, inclusie en deelname aan onze digitale samenleving. Het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten is op 4 maart 2021 door de Europese Commissie gelanceerd.

Doelen

  • De motivatie van het consortium is om sociale inclusie te bevorderen door de onderwijskansen van senioren te vergroten, en zo te voorkomen dat ze worden uitgesloten van sociale uitsluiting.
  • Aan de andere kant maakt het bekwame gebruik van digitale technologieën door facilitators de arbeidsmarkt toegankelijker voor hen. De ervaringen van partners tonen aan dat de generaties kunnen samenwerken om vaardigheden, waarden en kennis op te doen in het LLL-veld in een cultureel diverse omgeving , mogelijk op het internationale toneel.
  • Het project HOOFDDOELSTELLING is: het openen van levenslange en levensbrede leermogelijkheden door het verhogen van de competenties van docenten die zijn ingebed in de intergenerationele context en digitalisering van senioren.

Specifieke doelen:
o om de unieke digitale vaardigheden van docenten die met senioren werken te versterken en te bevorderen
o de ondersteunende rol van opvoeder in de veranderende realiteit versterken door de implementatie van
innovatief onderwijs
methoden
o om de creativiteit van begeleiders/volwasseneneducatie te stimuleren
o specifieke kennis op het gebied van filmmaken opdoen en uitbreiden bij begeleiders en senioren, om
innovatief creëren
programma’s, waardoor de kwaliteit van het volwassenenonderwijs wordt verbeterd
o de digitale en mediageletterdheid van senioren te vergroten en zo sociale inclusie te voorkomen en hen volledig in staat te stellen
deelnemen aan een
sociaal en maatschappelijk leven
o de passies, interesses en vaardigheden van senioren ontwikkelen op het gebied van filmmaken en het gebruik van unieke technologieën
o een interactieve dialoog tussen senioren en jonge generatie versterken door middel van nieuwe technologieën

Methoden, Technieken, Hulpmiddelen

  • Ontwikkeling van boekje met intergenerationele activiteiten

Boekje met intergenerationele activiteiten inclusief best practices toegepast in partnerlanden; methodologie met pedagogische richtlijnen, beschrijving van senioren' potentieel en beperkingen; ervaringen, voorbeelden van creatieve
binnen-/buitenactiviteiten in een transgenerationele context;

  • Ontwikkeling van MOOC en lesplannen

MOOC voor begeleiders/docenten die met senioren werken in elke intergenerationele context, samen met trainingsmateriaal/lesplannen die kunnen worden gebruikt door begeleiders die met senioren werken in elke intergenerationele context; lesmateriaal zal gebaseerd zijn op de desk research/resultaten van focusgroepen die de belangrijkste behoeften van senioren en jongeren beschrijven.

Programma: Erasmus+
Actie: KA2 Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede werkwijzen

Type actie: Strategisch Partner – Algemene Educatie
VIOne Consultancy’s rol: Partner

Overzicht
Het hoofddoel is: levenslange en levensbrede leermogelijkheden openen door de competenties van docenten te vergroten die zijn ingebed in de intergenerationele context en digitalisering van senioren.

Partnership

Re-Integracji Spolecznej (Coordinator) – Polen

ViOne Consultancy – Nederland

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Lodzi – Polen

MyArtist Koin.S.Ep. – Griekenland

LATERNA MAGICA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Hongarije

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd – Cyprus

UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA Spanje

Locatie

EU

Duur

2 jaar

Status

Lopend

The content of this document represents the views of the author onlyand is his/her responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or anyother body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Need a partner for your project? Let’s work smarter together!

CONTACT US