Project VOICE update

Vergadering voor Intellectual output 3: Interactive activity notebook (Applicatie)

Gisteren kwamen de partners bijeen om Intellectuele output 3 te bespreken. Een geweldige brainstormsessie over het ontwikkelen en aanbieden van online trainingsmateriaal en -bronnen, nieuw online onderwijs, e-workshops, nieuw ontwikkeld materiaal over het onderwerp cyberpesten en HATE-spraak.

De partners blijven discussiëren over hoe ze effectieve instrumenten kunnen bieden die zijn ontworpen om discussie en participatie te activeren en educatieve ervaringen te bevorderen. In totaal werden 16 spelletjes en activiteiten voorgesteld om in gezinnen en op school uit te voeren om co-educatie over de thema’s cyberpesten en haatzaaien te stimuleren.

Over deze intellectuele output volgt de komende maanden meer informatie!