ViOne, een lid van LET HER IN!

LET HER IN is een internationaal netwerk bestaande uit publieke en private organisaties, elk met hun specifieke expertise en ervaring, klaar om hun kennis, vaardigheden en waarden te delen en samen te werken met organisaties die investeren in menselijk kapitaal om de obstakels die vrouwen tegenkomen in hun gelijke te elimineren onderwijs, arbeidsparticipatie, politieke, sociale en burgerparticipatie.

ViOne is sinds de oprichting geassocieerd lid van dit netwerk.

Op 5 januari 2022 organiseert het netwerk een bijeenkomst met alle leden van het netwerk.

Leer meer over het netwerk via de volgende link.