Open it up!

Op 28 juni 2021 is het 2 jaar geleden dat het Open it up-project de EAEA Grundtvig-prijs won!

We hebben nieuws voor je!

De EAEA Grundtvig Award werd in 2003 gelanceerd om excellentie in volwasseneneducatie te erkennen en te vieren. Het belicht projectresultaten die nieuwe ideeën, nieuwe partnerschappen, nieuwe methodologieën en een nieuw begrip van hoe we kunnen werken in het volwassenenonderwijs, produceren. Het viert initiatieven die de benadering van levensvaardigheden in het volwassenenonderwijs bevorderen. De winnaars van de prijs werden geselecteerd in twee categorieën: nationale of regionale en Europese projecten.

De 16e jaarlijkse Grundtvig Awards werden uitgereikt aan projecten die met succes de levensvaardigheden-benadering in het volwassenenonderwijs omarmen. De winnaars werden bekend gemaakt op 26 juni 2019. De prijsuitreiking vond plaats in het Brahe Pavillon in Kopenhagen en maakte deel uit van de EAEA General Assembly and Annual Conference.

Open IT Up is de winnaar van de Europese categorie vanwege verschillende punten: Het project was gericht op zowel volwassen lerenden als opvoeders en leverde leer- en werkmateriaal voor hen beiden. De in vele talen geproduceerde digitale tools zorgen voor een brede verspreiding van de resultaten.

Voor het partnerschap betekent deze prijs het belang dat de EAEA hecht aan het verwerven van levensvaardigheden in het volwassenenonderwijs en, belangrijker nog, in informele en niet-formele omgevingen. Een dergelijk doel moet verder gaan dan dit project en het essentiële onderdeel worden van volwasseneneducatie in heel Europa.

OpenITup is een 30 maanden durend Erasmus+ KA204-project met als doel de competenties van opvoeders uit te breiden en te ontwikkelen voor het effectief onderwijzen van geletterdheid, digitale en ondernemersvaardigheden aan kwetsbare groepen, volwassen lerenden, door gebruik te maken van effectieve nieuwe tools en technologieën.

“OpenITup” is een kans voor zowel opvoeders als volwassen lerenden om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om als zelfstandige te werken, een zeer uitdagend doel dat bijna onmogelijk lijkt zonder basisvaardigheden, zoals geletterdheid en – in de wereld van wereldwijde digitalisering – digitale vaardigheden en basiskennis van ondernemerschapsconcepten.

Het project stelt nieuwe methoden en hulpmiddelen voor voor formeel, niet-formeel en informeel onderwijs en opleiding, waarbij een holistische benadering wordt gevolgd, gebruikmakend van ICT-hulpmiddelen, om de professionele competenties van opvoeders te versterken, ook van degenen die met kwetsbare groepen werken, en om de toegang voor volwassen lerenden tot een leeraanbod van open kwaliteit. Voor hen is het een kans om hun basisvaardigheden te verbeteren en het zal hun integratie op de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

In het kader van dit project ontwikkelen partners:

  • een E-cursus “Start Your Own Business” in het Engels, Bulgaars, Duits, Grieks, Italiaans, Spaans, Pools en Turks. Het zal gratis beschikbaar zijn voor volwassen leerlingen en opvoeders.
  • een toolkit voor opvoeders en lerenden met een ICT-aanpak (innovatie – communicatietechnologie), inclusief materiaal voor het verbeteren van ICT-vaardigheden en leermiddelen op het gebied van ondernemerschap.
  • webinars voor docenten met leer- en leermiddelen, voornamelijk ICT en digitale hulpmiddelen.
  • video’s over start-ups in Europa, die praktische en illustratieve relevante informatie bieden over hoe de ideeën van verschillende bedrijven zijn ontstaan; problemen ondervonden en hoe deze werden aangepakt; geleerde lessen enz.
https://www.openitup.eu