Gendertaskforce

#WE-GET!

De European Association for Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL), het European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) en de European Association for the Education of Adults (EAEA) richten een gezamenlijke taskforce op voor gendergelijkheid en in het bijzonder de deelname van vrouwen en mannen aan levenslang leren.

Gezien de huidige situatie achten wij het essentieel en nog steeds noodzakelijk om een evenwichtiger vertegenwoordiging van genders in levenslang leren te bevorderen, als een factor voor hun succesvolle integratie op de arbeidsmarkt en om de genderstereotypen aan te vechten.

EfVET, EARLALL en EAEA zouden graag steun krijgen van al hun leden om de situatie op lokaal/regionaal en nationaal niveau te onderzoeken. Hiervoor starten we een enquête met als doel te achterhalen hoe de situatie in uw eigen omgeving (persoonlijk en/of werk) is.
Door het invullen van de enquête krijgen jij en/of je collega’s ook de kans om lid te worden van de Task Force en bij te dragen aan de komende activiteiten.

Verdere informatie zal worden verzonden naar degenen die geïnteresseerd zijn om in te loggen. Alle informatie die via deze enquête wordt verzameld, is vertrouwelijk en zal als zodanig alleen worden geanalyseerd door het personeel van de Gender Task Force, in overeenstemming met de AVG.

Link hier. 

Deadline: September 30, 2022